Hazır Duvar panelleri

Sıvası hazır duvar

Tesisat kanalları hazır

Isı ve Ses Yalıtımı Hazır Duvar

Montaj edin ve Boyayın

Hazır Duvar Nedir

gallery/alçıpan panel duvarlarbitişik
gallery/osb panel
gallery/alçıpan panel duvarlarbitişik
gallery/alçıpan panel duvarlarbitişik

Ara Bölme duvar 

İç mekan duvar

Karkas Yapılara Uygun

Islak Hacimlerde kullanılabilir

Ara Bölme Duvar

İç ve Dış mekan

Karkas ve Prefabrik Yapılarda

Islak Hacimlere Uygun Değildir

Ara Bölme ve Dış Cephe

Karkas ve Prefabrik Yapılarda

Yangın ve Sudan Etkilenmez

Ara Bölme ve Dış Cephe

Karkas ve Prefabrik Yapılarda

Yangın ve Sudan Etkilenmez

Hazır duvarlar 

 

 

Duvarlar; insanların kendilerine ilk evi yapmalarından bu yana binaların en önemli elemanı olmuştur. İlk önce insanlar kendilerine sazdan, ağaç dallarından ve ağaç kütüklerin duvar yapmışlar. Yapı sektörünün gelişmesiyle birlikte, insanların ihtiyaçlarından dolayı duvarlar, kerpiçten ve taştan yapılmış; daha sonra inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte, çeşitli duvar elemanları insanlığın hizmetine sunulmuştur. 

 

Duvarlar yapılarda ilk önce taşıyıcı eleman olarak kullanılmış fakat yapı sektörünün gelişimiyle birlikte taşıyıcı eleman özelliklerini kaybetmiştir. Günümüzde genellikle karkas binalarda duvarlar, dışarıyla içerisinin bağlantısını kesme ve iç mekânları bölme işleminde kullanılmaktadır. Duvarlar mekanların dışarıyla ve birbirleriyle olan bağlantısını kesen eleman olmaları nedeni ile binanın estetik görünüşü açısında ayrı bir önem arz etmektedir 

 

Tekniğine uygun olarak yapılmış duvarlar, üzerine uygulanacak sıvanın kalitesini, takılacak kapı ve pencerelerin düzgünlüğünü olumlu yönde etkilediğinden, duvarın  önemi bu doğrultuda artar.

 

Gelişmiş ve endüstriyelleşmiş ülkelerde, bina projelerinin yapım sürecinde hazır yapı elemanları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir bina projesinde, hazır panel duvar elemanlarının kullanılmasının bir çok yararı vardır. Bu yararlar kısaca, proje toplam maliyetinin azaltılması, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, yapı elemanlarında istenilen kalite ve dayanımın sağlanması, malzeme israfının azaltılması, modülarizasyon ve standardizasyon olanaklarının artırılması, ve şantiyede meydana gelebilecek olan iş kazası sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi şeklinde özetlenebilir. 

 

Ana hatlarıyla hazır duvarın faydaları dört madde olarak sıralanabilir

 

• Yapımda çoğunlukla ön üretim ile yapılan elemanların kullanımı, 
• Tasarım ve yapım çalışmalarının, uygulamanın öncesinde yapılması, 
• Ürün türlerinde belirli bir standartlaşmanın gerçekleşmesi, 
• Ardışık ve otomatik bir üretim zincirinin oluşması.

gallery/yapipan-770x350
gallery/f38226681fc137f75962dfa653a143a7

 

*  Siz Karkas inşaatınızı yaparken biz de duvarlarınızı, ısı yalıtımınızı, elektrik kanallarını ve sıvanızı üretim tesisimizde tek parça haline getirip size hazır duvar olarak sunuyoruz.

*  Kum, çimento, örgü malzemesi, harç, sıva, tesviye, işçilik hataları,  ısı ve ses yalıtımı gibi uzun uğraş gerektirecek çalışmalarla zaman kaybetmek geride kalacaktır.Hepsi tek panelde  hazır  duvar   olarak montajlanır.